Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu on-line

TRWAJĄ ZAPISY !

POSTARAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO 80% KOSZTÓW!

Zapraszamy na kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu organizowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Awans” w Kielcach. Placówka posiada zgodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

1. Czas trwania kursu: 150 godz
2. Termin kursu: 31.05.2019 r.  – 31.08.2019 r.
3. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane z wykorzystaniem platformy e-learnigowej.
4. Kurs umożliwia uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach zawodowych, Centrach Kształcenia Praktycznego oraz do prowadzenia zajęć warsztatowych pozalekcyjnych, pozaszkolnych z różnych branż np. artystycznych, ratownictwa wodnego.

Wymagania dla uczestników kursu:

– wykształcenie wyższe
lub
– średnie ze świadectwem dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe
lub
-tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać
– umiejętności przydatne do pracy z komputerem

Trwają zapisy !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej…