„E-Awans” Andrzej Miszczyk
KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

ul. Helenówek 2 i 4, 25-661 Kielce
tel./fax 41 345 28 32
tel. 514 211 393, 604 451 256
e-mail: awans@odnkielce.pl

Sprawy techniczne związane z platformą moodle:
Łukasz Jaszczyk, tel. 512 058 959